Телефон відділення 3 16 48

Травматологічне відділення

Травматологічне відділення засновано в 1976 році. Засновником, організатором та незмінним керівником протягом 22 років був Філенко Леонід Герасимович. За час його керівництва створено міцну матеріально-технічну базу, налагоджено взаємозв’язок та вироблена тактика щодо лікування хворих з травмами та захворюваннями опірно-рухового апарату.

Послідовником, учнем та завідуючим відділенням з 1998 по 2007р.р. був Сеник Михайло Олексійович, який присвятив роки праці відновленню здоров’я хворих пацієнтів та організації ортопедо-травматологічної служби Роменського району. На сьогоднішній день лікар Сеник М.О. працює на посаді дитячого ортопеда-травматолога поліклінічного відділення, надає консультативну та лікувальні допомогу маленьким пацієнтам.

Стрижак В’ячеслав Володимирович

Стрижак В’ячеслав Володимирович

завідувач травматологічним відділенням, лікар ортопед-травматолог

категорія: вища

Лукич Руслан Володимирович

Лукич Руслан Володимирович

Лікар ортопед-травматолог

категорія: друга

Відділення травматології розраховано на 20 ліжок, щорічно у відділенні проходить лікування близько 1000 хворих з травмами та захворюваннями опірно-рухового апарату, проводиться близько 600 оперативних втручань, виконуються закриті репозиції переломів кісток під місцевим та загальним знеболюванням, широко застосовується оперативне лікування переломів кісток з використанням сучасних металоконструкцій, що дають гарний результат зрощення кісток. При використанні даних металоконструкцій досягається стабільна фіксація перелому, що дозволяє розпочати ранню реабілітацію та в короткий термін повернутися до звичайного способу життя. За рахунок використання сучасних сплавів металів мінімізується ризик виникнення ускладнень у вигляді відторження металоконструкції, нагноєння або металозів. Також у відділенні одним із перших в області освоєно та впроваджено в роботу методики «Блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу» (БІОС) при переломах кісток стегна, гомілки, плеча. Впроваджені технології мініінвазивної хірургії – артроскопічні діагностично-лікувальні операції на колінному суглобі. При переломах шийки стегна, що у людей похилого віку є значним інвалідизуючим фактором – застосовується остеосинтез пластинами DHS, канульованими титановими гвинтами.

Значний обсяг при лікуванні хворих з полі травмою та при відкритих переломах довгих трубчатих кісток займає метод апаратної фіксації переломів. Проводиться фіксація в апаратах зовнішньої, стержневої фіксації, компресійно дистракційний остеосинтез з Ілізаровим, довготривала корекція уламків в апараті, усунення контрактури суглобів.

У відділенні значна увага приділяється комплексному лікуванню та реабілітації хворих з дегенеративними захворюваннями суглобів, застосовуються лікувальні блокади суглобів, хребта, PRP – терапія (плазмоліфтінг), фізіо-медикаментозне лікування.
Завдяки постійному оновленню матеріально-технічної бази відділення маємо змогу розширяти спектр оперативних втручань, що покращує результати лікування та відновлення хворих в післяопераційному періоді.

Лікарі відділення постійно удосконалюють свої практичні та теоретичні навички, приймають активну участь в міжнародних всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах.